Alles is LOB: De Coronacrisis

De scholen gaan dicht. De eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Hoewel de minister het woord ‘Lock-down’ nog niet in de mond wil nemen, staat buiten kijf dat de maatschappij er de komende weken (maanden?) heel anders uit ziet. En toch, ook deze vergaande maatregelen, hebben een stukje LOB in zich. 

De horeca roept, net als de vliegtuigmaatschappijen en de bloemenhandel op tot noodmaatregelen van het kabinet. Miljarden hebben ze nodig om werktijdverkorting, terugloop in boekingen en gederfde inkomsten op te vangen. Ondernemersrisico zegt de een, terecht zegt de ander. Maar laten we er eens met een LOB-bril naar kijken. Een steward(ess) is in essentie een gastheer/vrouw. Dus in plaats van drankjes rondbrengen in een vliegtuig, veiligheidsinstructies naleven en controleren, en gasten op hun gemak stellen, zouden we ze dit ook tegen normaal salaris kunnen laten doen in ziekenhuizen, verpleegcentra of buurthuizen waar de zorg handen tekort heeft.

Koks, horecaondernemers en caféhouders kunnen bijspringen in het verzorgen van de mensen in zogenaamde ‘essentiële beroepen’. Hoe fijn is het als je als verpleegkundige een driedubbele dienst hebt gedraaid, je op het werk direct een professioneel gekookte maaltijd mee kunt nemen. Niet alleen voor jezelf, maar voor het hele gezin. De ondernemers kunnen prima helpen met het plannen van maaltijden, inkoop en distributie bij onderwijs, kinderopvang en de politie.

Je talenten in tijden van crisis inzetten voor een ander. Het geeft niet alleen een goed gevoel, maar kan ook je loopbaan een boost geven. Want in plaats van hulpeloos thuis te zitten met een 0-urencontract, omdat de zaak dicht zit, werk je aan het overeind houden van de maatschappij. Je krijgt een kijkje in de keuken bij andere werkgebieden, bouwt aan je netwerk en vult je CV met ervaring. Win-win toch? En daar mag de overheid deze sectoren dan best in steunen. Zodat een maatregelenpakket de hele maatschappij dient.

Sterkte iedereen!

© 2020, Wendy Kers, De Wereld Van LOB.

preloader