Privacy & disclaimer

DeWereldVanLOB.nl slaat anoniem gegevens van bezoekers op om inzicht te krijgen in paginabezoeken en verwijzingen. We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met jouw persoonsgegevens om. De Wereld Van LOB heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Bij de FG kun je terecht voor vragen en klachten met betrekking tot privacy. De FG is te bereiken via: FG@dewereldvanlob.nl.

eu cookie law dewereldvanlob.nl

privacybeleid - De Wereld Van LOBPrivacy

Vanwege de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) heb je als bezoeker van DeWereldVanLOB.nl diverse rechten waaronder:

  1. Recht van inzage: je kunt de persoonsgegevens inzien die we van je opgeslagen hebben
  2. Recht op vergetelheid: je kunt vragen om je persoonsgegevens te wissen
  3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je opgeslagen hebben te ontvangen als digitaal bestand.

De beschikbaarheid van de gegevens is uiteraard gekoppeld aan de wettelijke bewaartermijnen. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een contactformulier invullen om je recht op inzage, vergetelheid of overdraagbaarheid van je gegevens uit te oefenen. Geef hierbij duidelijk aan wat je vraag is rond de AVG en waar we je mee kunnen helpen. Binnen 2 weken na de aanvraag wordt contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak. Om je rechten uit te oefenen, vragen we je om je te identificeren door een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak.

De volledige privacyverklaring kan je hier downloaden (link).

cookiebeleid - De Wereld Van LOBCookiebeleid

DeWereldVanLOB.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Wereld Van LOB gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. We bewaren deze gegevens maximaal 24 maanden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Surf voor een uitgebreide toelichting naar de website van Veilig Internetten.

Algemene voorwaarden - De Wereld Van LOBAlgemene voorwaarden

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, heeft De Wereld Van LOB algemene voorwaarden opgesteld. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en komt u niet voor verrassingen te staan. Mochten er onduidelijkheden zijn over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Wanneer u bij ons een traject, workshop, project, training of een opdracht afneemt, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze kunt u hier downloaden (link).

Copyright:

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kers & Kers. Tenzij dit expliciet vermeld staat.

Responsible Disclosure - De Wereld Van LOBResponsible Disclosure

Bij DeWereldVanLOB.nl vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Heb jij zo’n  zwakke plek in één van onze systemen gevonden? Dan vragen wij je dit aan ons te melden, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de bezoekers beter te kunnen beschermen. Wij vragen jou:

  • Je bevindingen te mailen naar FG@dewereldvanlob.nl
  • De melding zo snel mogelijk na het ontdekken van de zwakke plek bij ons te doen.
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen.
  • Ons voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is de URL en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of informatie van gebruikers in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, DDoS, spam of applicaties van derden.