In gesprek met… de opleiding onderwijskunde

In deze rubriek delen we inspiraties van onze fictieve CSI-scholen. Lees hier hoe zij loopbaanontwikkeling binnen de scholen vormgeven. Dit keer Universitas Novitas: In gesprek met… de opleiding onderwijskunde.

Binnen onze werkgroep zitten we samen met studenten van allerlei achtergronden. Verschillen in nationaliteit, cultuur, taal en vooropleiding. We hebben hier iemand die cum laude het vwo heeft gedaan, maar ook iemand die zich vanuit de mavo heeft opgewerkt. We hebben ex-mbo’ers, ex-hbo’ers, mensen die via een premaster zijn binnengekomen en ‘normale’ bachelors die doorstromen. Dat zorgde ervoor dat we voor onze masterscriptie aan de slag wilde met het studiesucces vanuit de verschillende vooropleidingen. Diverse onderwijsinstellingen in de regio werken al samen, ons onderzoek richt zich dan ook op of en zo ja hoe, die samenwerking het studiesucces van doorstromers verbetert.

We vergelijken hiervoor de doorstroomcijfers van de gemeente over de periode 2001-2010 en 2010-2019. Iedere periode bevat 9 schooljaren of cohorten zo je wilt. De eerste periode was er sprake van weinig tot geen samenwerking tussen de scholen in de regio, de tweede periode bevat de start van de samenwerking in 2010, tot de intensief doorlopende leerlijnen in 2019.

Naast de doorstroomcijfers, bekijken we het pedagogisch en didactisch klimaat. Was er sprake van directe instructie, projectonderwijs, activerende didactiek of een andere vorm van bijzonder didactisch handelen? Hoe zijn eindtoetsen gemaakt, in hoeverre sluiten slagingspercentages aan bij het landelijk gemiddelde en in hoeverre wijkt het aantal studenten met studievertraging af met de norm? Werden leerlingen en studenten intensief begeleid bij het vinden van een stageplek, een erkend leerbedrijf of een partner voor het profielwerkstuk?

Tenslotte volgen we een aantal leerlingen in hun carrière. We hebben uit beide periodes leerlingen bereid gevonden om een serie interviews met ze af te nemen over verschillende punten in hun schoolloopbaan. Omdat het gevaar bestaat dat alleen leerlingen of studenten zich hebben opgegeven die daadwerkelijk een uitgesproken mening hebben over hun doorstroom binnen het onderwijs, hebben wij de RMC-regio bereid gevonden alle oud-leerlingen uit beide periodes aan te schrijven met het verzoek deel te nemen aan een anonieme vragenlijst. We hopen op een respons van 1000 deelnemers, om zo een valide oordeel te kunnen vellen over de verschillende aspecten die meewegen in een studiesucces.

Uiteraard begeleiden we binnen ons onderzoek ook de deelnemende scholen in de regio. We organiseren het komende schooljaar een collegereeks ‘Netwerkend Leren’ waarin we docenten, coaches, onderwijsondersteunend personeel, beleidsmakers en management scholen over onderwijsmythes, leerstrategieën, formatief toetsen en school overstijgend leren. Bij deze sessies schuift ook het regionale bedrijfsleven aan, om zo praktijkopleiders, HR-medewerkers en management op de hoogte te brengen van de laatste onderwijsontwikkelingen. Naast leren met elkaar is de belangrijkste meerwaarde ook het creëren van een netwerk binnen de regio om zo ook van elkaar te leren.

Dit onderzoek doen we met de faculteit educatie, maar ook met de overige opleidingen binnen de sociale wetenschap. Zo doet een student antropologie mee om cultuur in de scholen in kaart te brengen. Een student psychologie die bekijkt waarom mythes beklijven, een orthopedagoog kijkt mee om ervoor te zorgen dat special needs leerlingen onze uitslagen niet te veel kleuren. Ons onderzoek zal mogelijk langer dan de gebruikelijke zes maanden in beslag nemen, maar we hopen zo als universiteit ook dichter bij het andere onderwijs te komen staan.

© 2019, Wendy en Daniël Kers, De Wereld Van LOB.

preloader

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten