Novelty Applied Sciences

Binnen de CSI-scholen is Novelty Applied Sciences de HBO-school. Studenten kunnen hier kennis maken met verschillende uitstroomrichtingen. Laat je inspireren.
Geschreven door Wendy Kers en Daniël Kers, De Wereld Van LOB.

Novelty Applied Sciences, onderdeel van De Wereld Van LOB
Inspiratiepunt leren loopbaandenken
Inspiratiepunt De Wereld Van LOB