Ondernemer

Levenslang leren en ontwikkelen. Het inspiratiepunt van De Wereld Van LOB geeft een inkijkje in het leven als ondernemer en de uitdagingen die je daartegen kunt komen.
Geschreven door Wendy Kers en Daniël Kers.

werk - ondernemer, onderdeel van De Wereld Van LOB
Inspiratiepunt leren loopbaandenken
Inspiratiepunt De Wereld Van LOB