Veelgestelde Vragen

Hier kunt u de veelgestelde vragen lezen over de LOB-methode De Wereld Van LOB. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Heeft u een andere vraag? Stel deze dan via contact.

Kan ik als begeleider...

Ja, zowel op leerling- als op klasniveau. Opdrachten komen in het dashboard op oranje te staan als een leerling een opdracht inlevert. Zo weet je altijd of je aandacht ergens nodig is. Je kunt opdrachten goedkeuren, afkeuren en opnieuw laten beoordelen, becijferen en voorzien van feedback. Er kunnen meerdere docenten aan een klas gekoppeld worden, dus een samenwerking met bijvoorbeeld het vak Nederlands bij een sollicitatiebrief, of muziek bij de The Mixtape is prima mogelijk.
Ja, bestaande opdrachten aanpassen kan gewoon. Als docent of decaan ben je beheerder. Dat wil zeggen dat je onderdelen van opdrachten kunt samenvoegen, verwijderen, of onzichtbaar maken. Ook kun je je eigen verdiepende vragen toevoegen aan een opdracht. Zo start je met een complete leerlijn die naadloos aansluit bij de school.
Ja, dat kan. Stel dat je de opdrachten hebt die specifiek horen bij jullie beroepsgericht vak, dan kun je die prima toevoegen op de leerlijn van de leerlingen. Ook projecten, bestaande activiteiten en bijvoorbeeld gespreksverslagen van de leerlingen kunnen zo op één plek bewaard worden.
Nee nu nog niet. De reden daarvoor is dat een opdracht meer dan één competentie behandelt. Filteren op competenties is daarom wat zinloos, je pakt altijd onderdelen van andere loopbaancompetenties mee in dezelfde opdracht. Wel kun je er vanuit gaan dat alle loopbaancompetenties ieder leerjaar weer aan bod komen en dat er steeds een verdieping op de materie plaatsvindt.
Uiteraard. Dat kun je doen voor een jaarlaag, maar ook op groepsniveau. Stel dat je als decaan alle voorlopige vakkenpakketten binnen wil hebben op 1 februari. Dan stel je die deadline in bij de opdracht en het formulier en is deze te zien op de agenda van de leerlingen uit die jaarlaag. Als de mentor dan een aantal opdrachten inzet om naar die vakkenpakketten toe te werken, kan hij of zij dat doen op klasniveau, passend bij het tempo, het aantal mentorlessen en het rooster. De leerling ziet op het dashboard een To-do-lijstje met komende deadlines.
De opdrachten staan op een voor ons logische volgorde op de leerlijn. Ze nemen een heldere plek in binnen de verhaalopbouw en de doorlopende lijn over vier, vijf of zes schooljaren. Dat wil niet zeggen dat ze niet in een andere volgorde gemaakt kunnen worden. Het staat je als school vrij hierin te wisselen, verplichte opdrachten te vervangen voor verdiepingsopdrachten of je eigen opdrachten toe te voegen. Dat kan in de praktijk wel leiden tot meer vragen van leerlingen en daardoor mogelijk een wat intensievere begeleiding.

Kan de leerling...

Ja, ingeleverde opdrachten – en de bijbehorende feedback – zijn terug te lezen voor leerlingen. Antwoorden of opdrachten waar zij bijzonder trots op zijn, passen mooi op de tijdlijn. Zo is persoonlijke groei ook voor leerlingen makkelijk inzichtelijk, zonder te hoeven zoeken in de leerlijn.
Zolang de opdracht niet is ingeleverd, kan de leerlingen de antwoorden aanpassen. Wanneer er al wel is ingeleverd, kan de begeleider de opdracht opnieuw laten inleveren als er bijvoorbeeld een antwoord aangepast moet worden.

Over de LOB-methode

Apprentice stelt ons in staat LOB in te bedden in het hele onderwijs. Naast de opdrachten die ze maken, publiceren leerlingen namelijk hun succesverhalen op een tijdlijn. Die tijdlijn laat hun ontwikkeling zien richting vervolgonderwijs. Daar kunnen mooie LOB-activiteiten op staan, maar ook werkstukken waar ze trots op zijn, foto’s van projecten en stages, een musical of voorstelling, sporttoernooien en andere zaken die bijdragen aan hun ontwikkeling. Die tijdlijn vormt een afspiegeling van de schooltijd van de leerling en draagt bij aan het Plusdocument. Het systeem stelt ons staat LOB-opdrachten te ontwikkelen én te koppelen aan het profielwerkstuk, vaklessen, projecten en andere activiteiten op school die wellicht niet direct als LOB gelabeld worden. Hierdoor is LOB echt een onderdeel is van het onderwijs-curriculum.
In de methode zijn veel ervaringen verwerkt die leerlingen gaan opdoen. Een ideaal vertrekpunt voor een gesprek. Specifieke opdrachten, de tijdlijn en de ontwikkeling van de leerling geven richting aan het loopbaangesprek en zorgen voor een uitgestippeld pad. Een leerling met een helder verhaal heeft voldoende aan de 8 basisopdrachten. Een leerling die je ziet worstelen, kun je op basis van je gesprek nieuwe ervaring en kennis laten opdoen in de verdiepende opdrachten.
Net zoals je in een goed boek niet alleen de hoofdrolspeler hebt, maar ook een sidekick, een mentor en een slechterik, gaat de leerling op zoek naar z’n eigen netwerk. Wie helpt, wie is altijd in voor gekke plannen en wie werkt tegen? Aan de vijf fases die de leerling in zijn LOB-verhaal doorloopt, zijn de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers gekoppeld; kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. De leerling is na het doorwerken van de leerlijn beginnend loopbaanvaardig.
Aanleren! Door samen te werken, onderzoek te doen, contacten te leggen en erop uit te gaan, werken leerlingen aan generieke vaardigheden. Ze toetsen online informatie op kwaliteit en oefenen met het op waarde schatten van informatie op een open dag – waarbij ze worden uitgedaagd om verder te kijken dan een leuke pen en een hip praatje. In afwisselende werkvormen zijn ze hier individueel, in groepsverband of in klassenopdrachten mee bezig.
Uiteraard zitten er overal in de methode opdrachten die de leerlingen helpen met hun (profiel-)keuze. We zien ook dat veel scholen in de praktijk de keuzes direct verwerken in SOM, Magister of Zermelo. Omdat iedere school de keuze op een ander moment in het schooljaar inbouwt en werkt met een eigen set aangeboden profielen, vakken, keuzemogelijkheden en verdiepingen, hebben we er bewust voor gekozen geen tabelletjes of afvinklijstjes te maken. In plaats daarvan geeft het systeem u de mogelijk in minder dan 5 minuten uw eigen formulieren te uploaden zodat leerlingen deze kunnen invullen.
Wij geloven in een leven lang leren, in voortdurende ontwikkeling. Met het verlaten van de middelbare school heeft de leerling een gedegen keuze kunnen maken voor een vervolgstudie en heeft nagedacht over de daaropvolgende beroepen, opleidingen of loopbaanstappen. Met iedere nieuwe ervaring zal de leerling moeten bekijken of zijn of haar loopbaan bijgesteld moet worden. Ook leiden nieuwe ervaringen tot ontdekkingen over persoonlijkheid en interesses. De basis staat dus aan het eind van de middelbare school en leerling is dus beginnend loopbaanvaardig. Wij geloven dat de leerling in vervolgonderwijs, beroep of tussenjaar verder werkt aan het netwerk, de loopbaansturing en het ontdekken van de eigen persoonlijkheid en drijfveren.
Gustav Freytag is grondlegger van een van verhaalopbouw theorieën. Hij beschreef de vijf elementen die voorkomen in (bijna) alle goede, spannende verhalen. Veel leerlingen zijn in de brugklas nog helemaal niet toe aan diepe introspectie, maar kunnen wel stapsgewijs aan de slag met het herkennen van kwaliteiten, drijfveren en motieven van hun eigen helden. Werken met de vijf elementen van Freytag stelt ons in staat de leerling te laten nadenken over de rollen in een groep, de taken die je op je neemt en de vertaalslag naar je eigen loopbaanontwikkeling. De vijf fases in het loopbaan-verhaal: Jij als hoofdpersoon van je verhaal (Exposition), Het verhaal begint… (Inciting incident), Wat valt er te kiezen (Climax), Gevolgen van de keuze (Falling action) en Het jaar afsluiten... (Dénouement), lenen zich perfect voor de ontwikkeling binnen een schooljaar en de schoolloopbaan. Dat, gecombineerd met de vijf loopbaancompetenties, zorgt voor een herkenbare basis voor leerlingen waar ze een leven lang profijt van hebben.
De loopbaan van de leerlingen speelt zich niet alleen op school af. Hobby’s, sport, vrijwilligerswerk, baantjes en onderwijsactiviteiten buiten het schoolgebouw, dragen bij aan de persoons- en talentontwikkeling van leerlingen. Omdat ons doel is om leerlingen loopbaanvaardig te maken – en niet alleen om bezig te zijn met het maken van keuzes rondom profiel en studie – halen we buiten dus naar binnen. Een profielkeuze kan prima gemaakt worden op basis van externe activiteiten. Voorlichtingen, proefstuderen, meeloopdagen en scholenmarkten zijn een gedegen voorbereiding op de studiekeuze. Vandaar dus de sterke vervlechting met de wereld buiten het schoolgebouw.
De acht Gatsby indicatoren zijn in de LOB-methode De Wereld Van LOB verwerkt in vragen en voorbeelden. Zo is er veel aandacht voor contact met bedrijven in de directe omgeving van de school, LOB in de lessen, het uitstippelen van routes naar werk en vervolgonderwijs en het veranderen van de arbeidsmarkt.Om leerlingen actief aan de slag te laten gaan met het leggen van verbindingen tussen LOB en het overige onderwijs binnen de school, zijn er diverse opdrachten die prima binnen projecten of activiteitenweken kunnen worden uitgevoerd. In die opdrachten ligt er vooral veel nadruk op ontdekkend leren, het werken aan generieke vaardigheden en het zelf leren sturen van het leerproces.
In de opdrachten van onze LOB-methode staan uiteraard verwijzingen naar Kies MBO en Studiekeuze123. Maar onze methode bevat geen geïntegreerde interessetest waar een profiel- of studiekeuze uit komt – dat is een bewuste keuze. Door onze manier van werken komen leerlingen zelf tot de ontdekking wat bij ze past, in plaats van dat de test de uitslag geeft.We leren leerlingen te onderzoeken en aan de hand van opdrachten zelf de puzzel te maken, welke vakken en keuzes het beste bij ze passen. In diverse opdrachten in de doorlopende leerlijn komen de vaardigheden ‘keuzes maken’ en ‘oriëntatie op vakken en vervolgopleidingen’ terug. Hierdoor is de uiteindelijke profiel- en studiekeuze een meer gefundeerde keuze.
Leerlingen leren al op vroege leeftijd Engels door tv, boeken en internet. Vooral in de bovenbouw komen leerlingen ook veel Engelse begrippen tegen als ze zich oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen. We vinden het daarom belangrijk om de gebruikelijke Engelse begrippen soms ook te benoemen en daarna in het Nederland uit te leggen, in plaats van de oorspronkelijke begrippen te vertalen. Zo leren ze de woorden herkennen en toepassen. Voorbeelden hiervan zijn ‘so you want a job?’ en ‘hindsight bias’. De begrippen worden in de opdrachten altijd toegelicht en vertaald, ook in de video’s. Dus leerlingen vanuit een internationale schakelklas, , leerlingen met dyslexie of leerlingen die moeite hebben met de Engelse taal, zullen geen enkele hinder ondervinden van deze werkwijze.
preloader

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten