Noa en haar vriendenclub begeleiden de leerlingen in de opdrachten.

Hallo! Ik ben Noa. 

Ik treed op als gids voor leerlingen in De Wereld Van LOB. Waar het kan, geef ik extra uitleg, voorbeelden uit de praktijk en sappige anekdotes.

Ik weet hoe het is om voor keuzes te staan op de middelbare school. Om vakken te kiezen en daarmee op het eerste gezicht mogelijke wegen af te sluiten en om stress te hebben over je studiekeuze. Door mijn verhalen hoop ik leerlingen te inspireren. Ze te leren nadenken over hun eigen situatie en mogelijkheden.

Ik vertel ze hoe ik de overstap van de middelbare school naar het vervolgonderwijs heb ervaren. Ik geef voorbeelden van hoe je stage-ervaring in kunt zetten, ook als die stage misschien niet zo uitpakte als je voor ogen had. Ik leer ze over multi-inzetbare vaardigheden, dromen, keuzestress, helden en rolmodellen. Soms sleep ik mijn vrienden Oliver, Michael en Mark mee op het toneel, zodat ook zij kunnen vertellen over hun loopbanen. En op andere momenten neem ik de leerlingen mee in mijn wereld, zodat ze kunnen zien dat je overal een LOB-ervaring uit kunt halen.

Alle fictieve scholen en organisaties binnen De Wereld Van LOB werken samen onder de vlag van het internationale ‘Career Schools Initiative’. Hieronder stellen de scholen zich voor:

OBS Het Lobje
Over OBS Het LobjeHet Lobje kenmerkt zich door betekenisvol onderwijs. Kennis waarvan een leerling snapt waarom het in het lespakket zit. Dat doen we door klassikale lessen af te wisselen met verwerkingsuren in de middag. Op die manier doen onze leerlingen zowel kennis als vaardigheden op, die ze kunnen helpen in hun verdere schoolloopbaan.

Over OBS Het Lobje

Een openbare basisschool waar door middel van projecten, internationalisering, laagdrempelige bedrijfsbezoeken, ouderbetrokkenheid en gastlessen, de wereld van arbeid verbonden wordt met het onderwijs. Door leerlingen al vroeg te leren wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze die talenten kunnen inzetten, beginnen leerlingen al vroeg met de LOB competenties.

Leerlingen hebben inbreng in hun eigen leerproces door de keuze van hun rol in een project, de thema’s en uitvoering. Hierdoor leren ze kritieke vaardigheden zoals communiceren, conflicthantering en samenwerken. Ook stimuleert deze manier van werken creativiteit en verlaagt het de werkdruk voor het personeel. Omdat de school in de samenleving staat , proberen wij het onderwijs ook met die samenleving vorm te geven. Met gastlessen van ouders, uitjes naar projecten in de buurt en door als opleidingsschool te fungeren voor de Pabo en het MBO Novel. Want je kent het spreekwoord “It takes a village to raise a child”.

LOB Novel College
Onze naam zegt het al. Op het LOB Novel is loopbaanontwikkeling niet ‘iets erbij’ maar vormt het de basis van ons onderwijs. We koppelen de arbeidsmarkt aan onze kennisbasis en laten leerlingen kennismaken met de wereld van werk. Ze filosoferen over de waarde van werk en wat dat doet met hun blik op de toekomst. Zo leiden we zelfverzekerde jongeren op die weten wat hun toekomstmogelijkheden zijn.

Over LOB Novel College

Het LOB Novel College kenmerkt zich door LOB niet te zien als ‘iets erbij’, maar als de kern van succesvol onderwijs. Het is geen vak apart, of iets van alleen de mentor, maar gedragen door de hele school. In ieder vak, elk project en alle buitenschoolse activiteiten staat LOB centraal, om zo de leerling verder te helpen. We geloven dat wanneer leerlingen in aanraking komen met de wereld na het onderwijs, ze betekenisvolle keuzes leren maken.

Leerling lopen daarom al in de onderbouw stages, gaan op diverse bedrijfsbezoeken, ondernemen internationaliseringsactiviteiten en werken in LOB-Quests aan de loopbaancompetenties. Het LOB Novel College weet heel goed dat ze passant zijn in de loopbaan van de leerling. We zien het als onze taak om leerling voldoende kennis, vaardigheden en ervaring mee te geven om hun verdere loopbaan succesvol in te kunnen richten. Dat doen we samen met het vervolgonderwijs, LOB Consolidated en de ouders van de leerlingen. Bijvoorbeeld in het voor de regio unieke KAP-programma, waarbij leerlingen vak- en niveau-overstijgend les krijgen. Samen staan we sterker. Cliché, maar waar!

MBO Novel
MBO NovelOp het MBO Novel draait het om jou. Jouw kennis, jouw competenties en jouw leervragen. Ons onderwijs werkt veel samen met het VO, maar ook met de arbeidsmarkt en het hoger beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat onze opleidingen continue in beweging zijn.

We passen ons aan. Aan de steeds maar innoverende arbeidsmarkt. Aan tekorten in de zorg en het onderwijs. Aan nieuwe manieren van werken en een immer veranderende blik op de toekomst.

Over MBO Novel

Die flexibiliteit vragen we ook van onze studenten. Al in het eerste leerjaar leggen we de focus op loopbaansturing. Wat wil jij leren, wat heb jij nodig voor een goede beroepsuitoefening en wat heb jij nodig om verder te komen? Door onze studenten voor te bereiden op een loopbaan die niet altijd direct van A naar B loopt, leiden wij zelfverzekerde jonge professionals op die het uitstekend gaan doen in de maatschappij. Die weten wat ze willen, hoe ze dat kunnen bereiken en hoe ze daarbij niet over hun eigen grenzen heen gaan.

Met die gedachte proberen wij de overstap van het VO naar het MBO ook zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Leerlingen die zich bij ons aanmelden krijgen een intensief introductieprogramma waarin ouders duidelijk betrokken worden. We begeleiden leerlingen in het proces student te worden, waarin verantwoordelijkheid voor hun onderwijs, maar ook financiën, werk en sociaal welzijn steeds een beetje meer bij de student komt te liggen. Zo gaan we uitval tegen en behoeden we leerlingen voor een stressvolle overgang in een toch al turbulente periode in hun leven.

Career Schools Initiative
Career Schools Initiative
Novelty Applied Sciences
Op Novelty Applied Sciences leiden wij studenten op die het gaan maken! Met een breed aanbod van Associate Degrees, Bachelor en Master opleidingen, valt er voor studenten altijd iets te kiezen. Om uitval tegen te gaan bieden wij naast reguliere en internationale opleidingen, ook introsemesters aan.

Over Novelty Applied Sciences

Meerdere opleidingen uit een domein of werkveld delen de eerste 20 lesweken en geven de student zo de mogelijkheid kennis te maken met de verschillende uitstroomrichtingen. Bij opleidingen die nauw verwant zijn, bieden we studenten zelfs de mogelijkheid om een gemeenschappelijk basisjaar te kiezen.

Wat ons uniek maakt is dat ons gehele onderwijs ingericht is op een leven lang leren. Flexibiliteit voert bij ons de boventoon. Studenten kunnen zelf hun lesrooster opstellen, omdat vakken op meerdere momenten in de week worden aangeboden. Zo is het mogelijk een opleiding te combineren met zorgtaken, een baan of bestuursjaar. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat op Novelty een gemêleerd studentenbestand rondloopt met diverse achtergronden, culturen, interesses en levenservaring. Studenten leren zo van elkaar en leren onderdeel uit te maken van een maatschappij dit steeds meer in het teken staat van globalisering.

Universitas Novitas
Ondanks dat Universitas Novitas een universiteit is die al een aantal decennia meedraait, is ons onderwijs ver van stoffig. Met een groot aantal bachelor en master opleidingen, sluit ons onderwijs naadloos aan op de vraag van de maatschappij. Onze opleidingen bieden onze studenten perspectief in de wereld van onderzoek, wetenschap en ontwikkeling, maar stomen studenten ook klaar voor hoge functies op de arbeidsmarkt.

Over Universitas Novitas

Anders dan reguliere universiteiten zijn onze studenten verplicht een praktijkdeel te volgen, waarmee ze skills opdoen om hun startende loopbaan vorm te geven. Onze moderne campus beschikt over onderzoeksfaciliteiten, een breed scala aan activiteiten waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten, hun netwerk kunnen vergroten en kunst, cultuur en wetenschap elkaar vinden.

Ons studentenbestand bestaat uit een maximum van 25% internationale studenten. Dit quota hebben wij ingesteld om studenten de mogelijkheid te geven hun opleiding ook gewoon in het Nederlands te volgen. Daar staat tegenover dat wij onder excellente studenten beurzen verloten, die studenten in staat stelt een half jaar in het buitenland een stage te gaan lopen. Excellentie staat bij ons niet gelijk aan het studieresultaat, we kijken naar inspanning, innovatie, creativiteit en skills. Dat kennis daarvoor onontbeerlijk is, staat buiten kijf, maar is niet het enige criteria waar wij studenten op beoordelen.

LOB Consolidated
LOB Consolidated is een oud familiebedrijf dat in de afgelopen jaren steeds verder is uitgegroeid tot een speler op de markt met vele divisies, een bult vakkennis en innovatie in de regio. Bij Consolidated werken mensen, jong en oud, die het belang inzien van een schonere, gezondere en betere wereld voor de komende generaties.

Over LOB Consolidated

Wij werken aan oplossingen op het gebied van energie, gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven. Ons doel is niet zozeer economische groei. Wij streven naar welzijn, en waar mogelijk meer welvaart, zonder roofbouw te plegen op de planeet.

Omdat onze producten rechtstreeks ingezet worden in een breed scala van opdrachtgevers, is het niet meer dan logisch dat wij intensief samenwerken met die opdrachtgevers. Niet alleen door samen producten te ontwikkelen die passen bij hun vraag, maar ook door te inspireren. Daarom proberen wij als bedrijf samen te werken met het onderwijs uit de buurt. Bijvoorbeeld door het aanbieden van excursies, stageplaatsen en praktijkopdrachten. Ook stellen wij ons bedrijf open voor de KAP-lessen van het Novel College en bijvoorbeeld de Girlsday.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten