Studie- en loopbaanvaardigheden voor een leven lang leren.

Wil je een Studievaardigheden-methode die:

niet alleen het hoe, maar ook het waarom uitlegt?
vraaggestuurd of per vaardigheid ingezet kan worden?
vaardigheden koppelt aan situaties buiten de school?
mentoren en begeleiders werk uit handen neemt met lessen die klassikaal en individueel ingezet kunnen worden?
natuurlijk gestoeld is op actuele wetenschappelijke inzichten uit de (neuro-) psychologie, didactiek en pedagogiek?
alles integreert in één systeem waarin leerlingen hun portfolio kunnen koppelen aan hun CKV-dossier, profielwerkstuk, leesdossier en loopbaanmethode?

Ontdek dan meer over De Wereld Van vaardigheden!

Het hoe en waarom:
Het hoe en waarom van studievaardighedenLeerlingen willen best plannen, of aan de slag met woordjes leren. Het lukt ze alleen niet altijd. En als je het gebrek aan succeservaring combineert met onwetendheid over waarom je leren zo zou aanpakken, dan krijg je weerstand. Weg motivatie. Daarom pakken wij het anders aan. We leren leerlingen in kleine stukjes een vaardigheid aan en leggen uit waarom dit helpt. We vertellen hoe je hersenen werken, wat de voordelen zijn van plannen of hoe je leerstrategieën later in je werk tegenkomt.

Door samen met Noa en haar vrienden de berg – waar leerlingen eerder tegenop zagen – te beklimmen, doen ze succeservaringen op. Ze zien in waarom de leerstof belangrijk is en waarom een leerstrategie ze kan helpen het doel te behalen. Zo groeien zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Vraag-vaardig:
Naadloze vak-integratie:De meeste aanbieders van studievaardigheden richten zich op de onderbouw. Als je daar een basis legt, hebben leerlingen er later veel profijt van. Toch blijkt uit de praktijk dat aangeleerde vaardigheden óf wegzakken, óf niet adequaat kunnen worden ingezet in grote projecten en tentamens. Dat moet anders. Vandaar dat wij werken met een aantal basisvaardigheden. Die kunnen door elkaar, of vraaggestuurd worden ingezet. Dat stelt je in staat om voor het profielwerkstuk met de leerlingen de lessen rondom brongebruik, het schrijven van teksten en presentatievaardigheden er nog eens bij te pakken. Of met je brugklas eerst de vaardigheid agendagebruik in te zetten.

Doordat de methode dus heel flexibel is en iedere opdracht gekoppeld is aan een leerdoel, kan er per lesmoment een geschikte opdracht of vaardigheid worden ingezet. Ook kun je leerlingen zelfstandig met een vaardigheid laten oefenen.

De school uit:
Lagere werkdruk en meer betrokkenheid:Leren stopt niet buiten de schoolmuren of met het behalen van een diploma. Daarom besteden we ruim aandacht aan informeel leren, sociale vaardigheden en reflecteren. Wie ben ik in relatie tot mijn klasgenoten, stage-collega’s en familie? Wat heb ik nodig om me succesvol te ontwikkelen? Door planvaardigheden niet alleen toe te spitsen op het invullen van een huiswerkplanning, maar het ook te betrekken op een PDCA-cyclus, doen leerlingen vaardigheden op die ze een voorsprong geven in hun studie of baan.

Door de koppeling van schoolvakken en vaardigheden aan later, geef je leerlingen waardevolle informatie mee. Over de werkplek waar zij passen, de manier van studeren die bij ze hoort en de randvoorwaarden die zij nodig hebben om te schitteren.

studievaardigheden
Vele handen maken licht werk:
De school uit:Ben je op zoek naar activerende lesinvulling voor de mentorles of vakles? Sfeer, actualiteiten, burgerschap, studievaardigheden en loopbaanontwikkeling zijn zaken die allemaal aandacht vragen. En het liefst wil je leerlingen ook individueel kunnen spreken over hun welzijn, welbevinden en resultaten. Vandaar dat wij kiezen voor hapklare lessen waarin steeds één vaardigheid centraal staat. Geen gedoe met boekjes of het kopiëren van materialen. Maar een online methode in een systeem dat leerlingen kennen, dat overzicht biedt en waarin maatwerk mogelijk is.

De casussen van Noa en haar vrienden zorgen voor een goed klassengesprek, ook met lastige thema’s. Ze bieden veiligheid in de klas en leerlingen kunnen zich inleven, zonder de kant van een klasgenoot in een echte situatie te moeten kiezen. Zo ontstaat er begrip, inlevingsvermogen en een gemoedelijke sfeer.

Inzichten en wetenschap:
Inzichten en wetenschapNatuurlijk laten we leerlingen niet zomaar wat opdrachten maken voor ‘de leuk’. De vaardigheden die in de methode aan bod komen, herken je misschien uit de 21e -eeuwse vaardigheden, uit de (neuro-) psychologie of pedagogiek. Ook minder voor de hand liggende onderzoeken en inzichten pakken we mee. Zo kijken we naar organisatiekunde, bedrijfskunde en gedragswetenschap.

We doen ons best om actueel te zijn. Holland of Kolb zie je in de opdrachten dus niet terug. Wel kijken we met een schuin oog naar de SLO-doelstellingen voor de vakken, zodat we een breed aanbod hebben in leerstrategieën voor talen, zaak- en exacte vakken. Zelfs bij presentatievaardigheden voor de kunstzinnige vakken, praktijkvakken en lichamelijke opvoeding staan we stil.

Eén systeem voor alles:
Een systeem ‘to rule them all’Al die inzichten die leerlingen over de jaren opdoen, moeten natuurlijk terug te vinden zijn. Daarom werkt De Wereld Van LOB samen met Apprentice. Een systeem dat naast studievaardigheden ook plaats biedt aan LOB, het plusdocument, het profielwerkstuk, leesdossiers voor de talen, CKV-activiteiten, het jaarboek en dossiers voor de vaklessen. Dat zorgt niet alleen voor prettige lessen waarin leerlingen niet weer een apart systeem voor studievaardigheden moeten aanleren, maar ook voor kruisbestuiving tussen de vakken.

Leerlingen stellen namelijk een tijdlijn samen, waarin ze producten en ervaringen opnemen waar ze trots op zijn. Dat kan een goed cijfer zijn voor een werkstuk, een taak tijdens de maatschappelijke stage, een loopbaanopdracht of een video van een presentatie. Brede kwaliteiten en vaardigheden komen zo bovendrijven en leerlingen nemen eigenaarschap in hun eigen leerproces. Als begeleider kun je de tijdlijn filteren op vak, competentie, vaardigheid of werkvorm. Zo heb je tijdens de leerplangesprekken, ouderavonden en de diploma-uitreiking altijd een mooi overzicht van de groei van de leerling over de jaren. Uiteraard kunnen leerlingen de tijdlijn delen met ouders, vrienden of het vervolgonderwijs.

Ben je decaan of mentor en op zoek naar activerende lesinvulling voor Studie- en loopbaanvaardigheden of LOB? En wil je meer weten over wat De Wereld van LOB voor je kan betekenen?

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten