Veelgestelde vragen

Hier kan je de veelgestelde vragen lezen over de methodes De Wereld Van LOB & De Wereld Van STUVA. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via contact.

Veelgestelde vragen De Wereld Van LOB

Vraag nu de DEMO aan en ervaar het zelf!

Vragen over de LOB-methode

Wat doen jullie met loopbaangesprekken?

Leerlingen doen allerlei ervaringen op met onze opdrachten. Die ervaringen bundelen ze op hun tijdlijn. Deze vormt, samen met de antwoorden uit specifieke lessen en de ontwikkeling van de leerling de basis voor een mooi loopbaangesprek. Vanuit dat gesprek kunnen verdiepende opdrachten geselecteerd worden uit het aanbod, zodat de leerling het loopbaanportfolio verrijkt.

Hoe gaan jullie om met de loopbaancompetenties?

De loopbaancompetenties zitten verwerkt in alle lessen en opdrachten. We vinden het belangrijk dat leerlingen beseffen dat de loopbaancompetenties geen afvinklijstje betreffen, vandaar dat ze jaarlijks verdiepend in de verhalencyclus terugkomen.

Wat doen jullie met de generieke vaardigheden?

Die leren we aan en vervlechten we met de loopbaanopdrachten. Zo krijgen vaardigheden betekenis en kunnen leerlingen in praktijksituaties oefenen. Denk aan het toetsen van online informatie op kwaliteit tijdens het onderzoeken van verschillende opleidingen. Of het aangaan van een gesprek op een open dag, waarbij ze inhoudelijke vragen voorbereiden en stellen, zodat een open dag verder gaat dan een hip praatje en een leuke gratis pen.

Hoe helpt de methode bij het maken van de profielkeuze?

De methode daagt leerlingen uit zelf op onderzoek uit te gaan wat de mogelijkheden zijn binnen jullie school. Welke vak-combinaties zijn er te maken? Welke vakken vergemakkelijken de doorstroom naar een ander niveau? Wat past er bij de leerling en waar ligt de balans tussen ergens goed in zijn en een vak nodig hebben voor later? Omdat veel scholen hun profielkeuze direct verwerken in hun ELO of roosterprogramma, hebben we ervoor gekozen om geen tabelletjes of afvinklijstjes te verwerken in de keuzeopdrachten. Uiteraard kun je als decaan snel en simpel het schooleigen formulier uploaden en laten invullen.

Wanneer is de leerling loopbaanvaardig?

Het korte antwoord is “nadat ze een aantal jaar werken en diverse bedrijven en werkvelden van binnen hebben gezien”. Loopbaanvaardigheid gaat hand in hand met een leven lang leren en de voortdurende ontwikkeling van je persoonlijkheid. Aan het einde van de middelbare school is de leerling beginnend loopbaanvaardig. Ze beschikken over voldoende zelfkennis en kennis van de onderwijs- en arbeidsmarkt om een eerste gefundeerde keuze te maken. Ook kunnen en durven ze die keuze indien nodig bij te sturen. In het vervolgonderwijs, het werkveld of eventueel een tussenjaar werken leerlingen verder aan hun netwerk, zelfsturing en het ontdekken van de persoonlijkheid en drijfveren.

Waarom kozen jullie de ideeën van Gustav Freytag als leidraad?

Omdat verhalen vertellen ons als mens in het DNA zit. Verhalen maken het voor leerlingen makkelijker het grote geheel te zien van toch vrij abstracte zaken die zij op 14 a 15 jarige leeftijd nog als ver weg beschouwen. Door de loopbaancompetenties te verweven met de vijf fases in een verhaal, ontstaat er een narratieve benadering waarin de leerling steeds meer op de voorgrond treedt. Door de fases van Freytag als cyclus jaarlijks te laten terugkomen, verdiept de leerling ieder jaar de loopbaankennis en ziet het de samenhang tussen de keuzes van vorig en volgend schooljaar.

Waarom kijken jullie zo veel naar buiten de school?

Omdat loopbaanontwikkeling niet stopt buiten de muren van de school. Het netwerk van de leerling, hobby’s, sociaal vangnet, bijbaan en de sportclub dragen allemaal bij aan wie de leerling is en wat deze wil. Ons doel is om leerlingen loopbaanvaardig te maken – en niet alleen om bezig te laten zijn met het maken van keuzes rondom profiel en studie –  dus halen we buiten naar binnen.

Wat doen jullie met de Gatsby indicatoren?

Gatsby is de Engelse variant van de loopbaancompetenties. Deze indicatoren van goede loopbaanbegeleiding zijn verwerkt in diverse opdrachten. Omdat Gatsby de school centraal in de omgeving zet, zijn de opdrachten gericht op maatschappelijk belang. De wat grotere en langere lessen zijn ideaal voor projectonderwijs of invulling van een activiteitenweek.

Heeft de LOB-methode ook een interessetest?

Om leerlingen te ondersteunen in hun oriëntatieproces hebben we richtinggevers opgenomen. Deze ‘testen’ geven niet aan wat de leerling moet doen, maar geven aan welke richtingen interessant genoeg zijn om verder uit te zoeken. Zo blijft elke leerling zelf sturing geven aan zijn of haar loopbaan. En zo komen de leerlingen zelf tot de ontdekking wat bij ze past, in plaats van dat de test de uitslag geeft.

Waarom staat er Engelse begrippen in de methode?

Vooral in de bovenbouw komen leerlingen veel Engelse begrippen tegen als ze zich oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen. We vinden het daarom belangrijk om de gebruikelijke Engelse begrippen soms ook te benoemen en daarna in het Nederland uit te leggen, in plaats van de oorspronkelijke begrippen te vertalen. Zo leren ze de woorden herkennen en toepassen.

Vragen over de LOB-begrippen

Wat is LOB?

LOB staat voor loopbaanontwikkeling en -begeleiding en is een term dat gebruikt wordt op school. LOB helpt je bij het maken van je profielkeuze, studiekeuze en schoolkeuze.

Wat is keuzevaardig?

Keuzevaardig is het kunnen maken van passende keuzes, voor nu en in de toekomst. (Kers & Kers, 2015).

Wat is loopbaanvaardig?

Loopbaanvaardig is het ontwikkelen van vaardigheden die je in staat stelt nu en in de toekomst passende stappen te zetten in je loopbaan. (Kers & Kers, 2015).

Wat is loopbaandenken?

Loopbaandenken is het zien van loopbaankansen in allerlei kleine, alledaagse belevenissen. Het geeft leerlingen een mogelijkheid om niet alleen naar zichzelf of hun droombaan te kijken, maar triviale kennis over de wereld om zich heen te koppelen aan drijfveren, kwaliteiten en wensen. Waardoor ze wendbaarder worden in hun loopbaan, ze minder spanning ervaren rondom keuzemomenten en actiever met loopbaansturing aan de slag gaan. (Kers & Kers, 2019).

Wat is kwaliteitenreflectie?

Bij kwaliteitenreflectie ontdek je jouw sterke kanten en de dingen waar je goed in bent. Dit helpt jou om opleidingen en beroepen te zoeken die bij jou passen.

Wat is motievenreflectie?

Waar ga en sta ik voor en waarom dan? Bij motievenreflectie ontdek je wat jij echt belangrijk vindt, wat je voldoening geeft en wat je gewoon leuk vindt om te doen.

Wat is Loopbaansturing?

Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? Bij Loopbaansturing ontdek je wat je zelf kunt doen om verder te komen met je keuzes, doelen en loopbaanstappen. Zo heb je jouw eigen loopbaanontwikkeling in eigen hand.

Wat is Werkexploratie?

Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? Bij Werkexploratie ontdekt je – door jezelf in een andere situatie en plek te zetten – welke omgeving, cultuur en manier van werken jij je veilig en op je plek voelt.

Wat is Netwerken?

Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom dan? Bij Netwerken ontdek je dat hulp vragen mag en dat jij ook anderen kan helpen met hun vragen en anderen helpen jou, bijvoorbeeld in je loopbaanontwikkeling.

Vragen over de STUVA-methode

Waar is de methode op gebaseerd?

De keuzes die wij hebben gemaakt, komen voort uit de wetenschap. Je kunt erop vertrouwen dat de opdrachten actueel en wetenschappelijk onderbouwd zijn. En aansluiten bij de doelen vanuit de SLO, de richtlijn studievaardigheden die er bestaat voor het HO en bij de inzichten die gedeeld worden op bijvoorbeeld ResearchEd. Wetenschappers waarop wij de theorie baseren zijn onder andere Barbara Oakley, Paul Kirschner, Tim Surma, Pedro de Bruijckere, Peter Browns, Dave Burgess, Nathalie Wexler en vele anderen.

Welke vaardigheden worden er behandeld?

We hebben de methode ingedeeld in de onderbouw en bovenbouw. Dit is een suggestie. Zelf kan je bepalen wanneer je welke opdrachten inzet.

De vaardigheden die in de opdrachten terug komen zijn: jij en je brein, leren leren, plannen en zelfstandig werken, presenteren, samenwerken, teksten lezen en leren, ict inzetten, informatie zoeken en verwerken, analyseren, onderzoeken, verslagen maken, reflecteren en omgaan met feedback en projectmatig werken. 

Waarom kijken jullie zo veel naar buiten de school?

De loopbaan van de leerlingen speelt zich niet alleen op school af. Hobby’s, sport, vrijwilligerswerk, baantjes en onderwijsactiviteiten buiten het schoolgebouw, dragen bij aan de persoons- en talentontwikkeling van leerlingen. Omdat ons doel is om leerlingen succeservaringen op te laten doen door vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun dagelijks leven nodig hebben – halen we buiten dus naar binnen en integreren we buitenschoolse voorbeelden in de opdrachten.

Waarom staat er Engelse begrippen in de methode?

Leerlingen leren al op vroege leeftijd Engels door tv, boeken en internet. Vooral in de bovenbouw komen leerlingen ook veel Engelse begrippen tegen als ze zich oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen. We vinden het daarom belangrijk om de gebruikelijke Engelse begrippen soms ook te benoemen en daarna in het Nederland uit te leggen, in plaats van de oorspronkelijke begrippen te vertalen. Zo leren ze de woorden herkennen en toepassen. Voorbeelden hiervan zijn ‘flashcard’ en ‘ict-termen’. De begrippen worden in de opdrachten altijd toegelicht en vertaald, ook in de video’s. Dus leerlingen vanuit een internationale schakelklas, leerlingen met dyslexie of leerlingen die moeite hebben met de Engelse taal, zullen geen enkele hinder ondervinden van deze werkwijze.

Waarom werken jullie samen met Apprentice?

Apprentice stelt ons in staat STUVA in te bedden in het hele onderwijs. Naast de opdrachten die ze maken, publiceren leerlingen namelijk hun succesverhalen op een tijdlijn. Die tijdlijn laat hun ontwikkeling zien. Daar kunnen mooie LOB-activiteiten op staan, maar ook STUVA-werkstukken waar ze trots op zijn, foto’s van projecten en stages, een musical of voorstelling, sporttoernooien en andere zaken die bijdragen aan hun ontwikkeling. Die tijdlijn vormt een afspiegeling van de schooltijd van de leerling en draagt bij aan het Plusdocument. Het systeem stelt ons staat STUVA-opdrachten te ontwikkelen én te koppelen aan het profielwerkstuk, vaklessen, projecten en andere activiteiten op school die wellicht niet direct als studie- of loopbaanvaardigheden gelabeld worden. Hierdoor is STUVA echt een onderdeel van het onderwijs-curriculum.

Kan ik als begeleider…

Kan ik opdrachten nakijken en beoordelen?

Ja, zowel op leerling- als op klasniveau. Opdrachten komen in het dashboard op oranje te staan als een leerling een opdracht inlevert. Zo weet je altijd of je aandacht ergens nodig is. Je kunt opdrachten goedkeuren, afkeuren en opnieuw laten beoordelen, becijferen en voorzien van feedback. Er kunnen meerdere docenten aan een klas gekoppeld worden, dus een samenwerking met bijvoorbeeld andere vakdocenten is gemakkelijk te organiseren. 

Kan ik opdrachten aanpassen?

Ja dat kan. Je start met een kant en klare doorlopende LOB-leerlijn en/of STUVA-leerlijn waarmee je gelijk aan de slag kunt. Wil je toch iets in de opdracht aanpassen, of een zelfgemaakte opdracht toevoegen dan kan dat gewoon. Ook kan je opdrachten samenvoegen, verwijderen, of een opdracht wel of niet zichtbaar maken voor leerlingen. Zo werkt je met een complete leerlijn die naadloos aansluit bij jouw school.

Kan ik eigen opdrachten toevoegen?

Ja, dat kan. Stel dat je de opdrachten hebt die specifiek horen bij jullie beroepsgericht vak, of wil je je eigen profielkeuzeformulier laten inleveren, dan kun je die prima toevoegen op de leerlijn van de leerlingen. Ook projecten, bestaande activiteiten en bijvoorbeeld gespreksverslagen van de leerlingen kunnen zo op één plek bewaard worden.

Kan ik opdrachten filteren op loopbaancompetenties?

De methode is vooraf op twee manieren ingedeeld. Per werkvorm of per loopbaancompetentie. Kies je voor de loopbaancompetentie-indeling, dan is de doorlopende leerlijn per niveau en leerjaar ingedeeld in de vijf loopbaancompetenties. 

Kan ik deadlines instellen?

Uiteraard. Dat kun je doen voor een jaarlaag, maar ook op groepsniveau. Stel dat je als decaan alle voorlopige vakkenpakketten binnen wil hebben op 1 februari. Dan stel je die deadline in bij de opdracht en het formulier en is deze te zien op de agenda van de leerlingen uit die jaarlaag. Als de mentor dan een aantal opdrachten inzet om naar die vakkenpakketten toe te werken, kan hij of zij dat doen op klasniveau, passend bij het tempo, het aantal mentorlessen en het rooster. De leerling ziet op het dashboard een To-do-lijstje met komende deadlines.

Kan ik de volgorde van LOB-opdrachten aanpassen?

De LOB-opdrachten staan op een voor ons logische volgorde op de leerlijn. Ze nemen een heldere plek in binnen de verhaalopbouw en de doorlopende lijn over vier, vijf of zes schooljaren. Dat wil niet zeggen dat ze niet in een andere volgorde gemaakt kunnen worden. Het staat je als school vrij hierin te wisselen, LOB-portfolio opdrachten te vervangen voor verdiepingsopdrachten of je eigen opdrachten toe te voegen. Dat kan in de praktijk wel leiden tot meer vragen van leerlingen en daardoor mogelijk een wat intensievere begeleiding.

Kan ik de volgorde van STUVA-opdrachten aanpassen?

De opdrachten zijn verdeeld in een programma voor de onderbouw en de bovenbouw en vervolgens per vaardigheid. Zelf kan je gemakkelijk bepalen aan welke vaardigheden je met de klas eerst aan de slag wilt. En welke je wellicht als zelfstudie voor individuele leerlingen wilt achterhouden. 

Kan ik opdrachten koppelen aan een rubrics?

De opdrachten kan je koppelen aan een rubrics. Deze kan je zelf maken, of gebruik maken van de rubrics van De Wereld Van LOB. De voortgang op de rubrics is te zien op de profielpagina van de leerling.   

Kan de leerling…

Kan de leerling antwoorden teruglezen?

Ja, ingeleverde opdrachten – en de bijbehorende feedback – zijn terug te lezen voor leerlingen. Antwoorden of opdrachten waar zij bijzonder trots op zijn, passen mooi op de tijdlijn. Zo is persoonlijke groei ook voor leerlingen makkelijk inzichtelijk, zonder te hoeven zoeken in de leerlijn.

Kan de leerling antwoorden aanpassen?

Zolang de opdracht niet is ingeleverd, kan de leerlingen de antwoorden aanpassen. Wanneer er al wel is ingeleverd, kan de begeleider de opdracht opnieuw laten inleveren als er bijvoorbeeld een antwoord aangepast moet worden.

Kan de leerling opdrachten beluisteren?

Sommige leerlingen hebben moeite met lezen of kunnen beter leren door te luisteren. Daarom zijn veel onderdelen in de opdracht ingesproken en te beluisteren. Zo kunnen ook zij goed met op opdrachten aan de slag.

Kan de leerling opdrachten toevoegen aan het portfolio?

De leerlingen kunnen werken aan een (vakoverstijgend) portfolio. Iedere opdracht – of onderdeel uit een opdracht – kan de leerlingen met één klik toevoegen aan het portfolio. Ook kan de leerling zelf de dingen waar hij of zij trots op is toevoegen aan het portfolio. Zo ontstaat er een tijdlijn dat handig ingezet kan worden bij gesprekken met de mentor, coach of ouders. Het portfolio is via een link te delen met anderen.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten