De Wereld Van LOB leert leerlingen loopbaandenken.

Wil je een LOB-methode die:

naadloos te integreren is in de vakken?
bijdraagt aan een lagere werkdruk voor de begeleider en meer betrokkenheid van de leerlingen?
geen vinkjes zet, maar actief werkt aan loopbaanvaardigheid?
een manier van denken aanleert die ver voorbij de schoolmuren gaat?
een deelbare, persoonlijke tijdlijn met LOB-rubrics per leerling bevat die kan gelden als LOB-dossier?
natuurlijk gestoeld is op actuele wetenschappelijke inzichten uit de keuzepsychologie, antropologie, onderwijskunde en organisatiewetenschap?
alles integreert in één systeem waarin leerlingen hun portfolio kunnen koppelen aan hun CKV-dossier, profielwerkstuk, leesdossier en andere producten?

Ontdek dan meer over De Wereld Van LOB!

Naadloze vak-integratie:
Naadloze vak-integratie:

LOB inzetten in de hele school, in alle vakken en alle klassen. Moeilijk? Nee hoor! Onze methode draagt bij aan levensecht en betekenisvol onderwijs. De lessen en opdrachten zijn zo ontwikkeld dat ze geïntegreerd kunnen worden in vaklessen, projecten en thema’s – waardoor je de keuze hebt om LOB onderdeel te laten zijn van het gehele curriculum. De methode bestaat uit tal van opdrachten om ervaringen – zowel binnen als buiten school – goed voor te bereiden, hierop terug te kijken, ontdekkingen te bespreken en vast te leggen in het LOB-portfolio. Periodiek kunnen de leerlingen hun groei vastleggen in de LOB-rubrics en deze ook door peers en docenten laten invullen. 

Door deze manier van werken krijgt LOB de plek in het onderwijs die het verdient: ondersteunend, verbindend en verrijkend. Voor leerlingen betekent deze manier van werken een beter begrip van het hoe en waarom. Wat leer ik hier, waarom moet ik dat weten en hoe komt deze stof of dat inzicht in mijn latere leven terug? Voor docenten biedt de methode handvatten om theorie aan praktijk te linken, lessen te verrijken en de stof te koppelen aan andere vakken, vervolgstudies en beroepen.

Lagere werkdruk en meer betrokkenheid:
Lagere werkdruk en meer betrokkenheid:

Vakintegratie alleen is niet genoeg om de werkdruk te verminderen. Daarom kiezen we voor een oplossing die de leerlingen dient, maar ook de hectiek uitsmeert. Door niet pas met LOB te beginnen als er een keuze gemaakt moet worden, maar al in de brugklas, komt de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal te staan. Hun groei, hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn, wat ze kunnen en willen, staat dan op één. Vanaf het eerste jaar staan ze stil bij hun groei en verzamelen ze kennis en vaardigheden die ze op keuzemomenten helpt. De leerlingen leren van en met elkaar, en worden voorbereid op hun plek in – en hun bijdrage aan – de samenleving.

Om dat mogelijk te maken, zit de methode bomvol opdrachten die ingezet kunnen worden in projecten, gouden weken, kampen en activiteitenweken. Geen lange lesvoorbereidingen, maar uitgewerkte opdrachten waar leerlingen onder leiding van hun begeleider – en met behulp van onze ervaringsdeskundige Noa – zo mee aan de slag kunnen.

Werken aan loopbaanvaardigheid:
Werken aan loopbaanvaardigheid

Samen met Noa werken de leerlingen aan hun eigen loopbaanverhaal. Een verhaal dat al is gestart op de basisschool en met ze mee zal groeien in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Door leerlingen hun verhaal te laten vertellen via de piramide van Freytag, koppelen we loopbaanstappen en competenties aan logische punten in de loopbaan. Zo leren leerlingen jaar na jaar meer over zichzelf, hun kwaliteiten en interesses, de keuzemogelijkheden en de arbeidsmarkt. Ieder jaar verdiepen de loopbaancompetenties zich en komen de leerlingen meer in aanraking met ‘later’. Die loopbaanvaardigheden gaan natuurlijk hand in hand met generieke vaardigheden.

Zo leren de leerlingen niet alleen een loopbaanonderzoek te doen, maar denken ze ook na over hun vaardigheden als ondernemer of werknemer. Ze schatten bronnen op waarde, leren zichzelf verkopen, oefenen met teksten en werken aan creatieve verwerkingsmethodes. Dat helpt ze bij andere vakken, maar geeft ze ook de mogelijkheid te ontdekken waar hun drijfveren en interesses liggen. Begeleider Noa zorgt voor praktijkvoorbeelden, feedback, reflecties op haar eigen loopbaan en interessante overdenkingen die leerlingen verder helpen.

Een nieuwe manier van denken:
Een nieuwe manier van denken

Door LOB net even anders in te richten, verleg je de focus. Je gaat van taakgericht LOB – waar enkel de keuze centraal staat – naar loopbaandenken. Dat loopbaandenken is belangrijk in een snel veranderende arbeidsmarkt, waarin leerlingen moeten kiezen voor beroepen die nú nog niet bestaan. Dat vraagt om capabele, flexibele mensen die de vertaalslag kunnen maken van hun huidige situatie naar iets nieuws. Noa leert leerlingen dát aan. Daarom staat de O in LOB bij ons ook niet voor oriëntatie, maar voor ontwikkeling. De ontwikkeling van een brugklasser tot een loopbaanvaardig én keuzevaardige examenkandidaat die niet bang is plannen bij te stellen en in staat is kansen te vertalen naar loopbaanmogelijkheden. Zowel in studie als baan. Zo geef je met De Wereld Van LOB leerlingen een goede basis mee voor de rest van hun loopbaan.

Loopbaandenken is voor een docent ook erg leuk om aan te leren. Want hoe koppel je de vakken scheikunde en gym aan elkaar met de focus op studiekeuze? En hoe kun je een bestaand project met een paar kleine aanpassingen ook geschikt maken voor het LOB-portfolio? En wat hebben een forensisch expert en een boekhouder gemeen? Je helpt leerlingen op een creatieve manier verder kijken dan hun neus lang is.

 

Eén systeem voor alles:
Een systeem ‘to rule them all’

Al die inzichten die leerlingen over de jaren opdoen, moeten natuurlijk terug te vinden zijn. Daarom werkt De Wereld Van LOB samen met Apprentice. Een systeem dat naast LOB ook plek biedt aan studievaardigheden, plusdocument, het profielwerkstuk, leesdossiers voor de talen, CKV- activiteiten, het jaarboek en dossiers voor de vaklessen. Dat zorgt niet alleen voor prettige lessen waarin leerlingen niet weer een apart systeem voor LOB moeten aanleren, maar ook voor kruisbestuiving tussen de vakken.

Leerlingen stellen namelijk een tijdlijn samen, waarin ze producten en ervaringen opnemen waar ze trots op zijn. Dat kan een goed cijfer zijn voor een werkstuk, een taak tijdens de maatschappelijke stage, een loopbaanopdracht of een video van een presentatie. Brede kwaliteiten en interesses komen zo bovendrijven en leerlingen nemen eigenaarschap in hun eigen leerproces. Als begeleider kun je de tijdlijn filteren op vak, competentie, vaardigheid of werkvorm. Zo heb je tijdens loopbaan- en leerplangesprekken, ouderavonden en de diploma-uitreiking altijd een mooi overzicht van de groei van de leerling over de jaren. Uiteraard kunnen leerlingen de tijdlijn delen met ouders, vrienden of het vervolgonderwijs.

Inzichten en wetenschap:
Inzichten en wetenschap

Natuurlijk zetten we de leerling niet zomaar in een verhaal omdat het leuk is, maar omdat het leerlingen helpt vanaf een afstandje naar zichzelf te kijken. Door vroeg te leren spiegelen, spelen met fases in hun loopbaan en het inzicht dat na ieder dal een klim volgt, worden leerlingen weerbaar. Door kennis te hebben van denkpatronen, verwachtingen op de werkvloer, cultuur binnen en buiten de school, leren ze waar ze zich thuisvoelen en hoe ze zich kunnen aanpassen aan hun groepje, collega’s of organisatiedoelen. De opdrachten putten dan ook uit kennis op basis van gedragswetenschap, antropologie, organisatiekunde, didactische en pedagogische wetenschap.

Bij het leren loopbaandenken is het opdoen van ervaringen en hierover in gesprek gaan een belangrijk onderdeel van het proces. De methode faciliteert daarom tal van voorbereidingen en reflectiemogelijkheden bij diverse ervaringen. Om leerlingen te ondersteunen in hun oriëntatieproces hebben we richtinggevers opgenomen. Deze ‘testen’ geven niet aan wat de leerling moet doen, maar geven aan welke richtingen interessant genoeg zijn om verder uit te zoeken. Zo blijft elke leerling zelf sturing geven aan zijn of haar loopbaan.

 

Ben je decaan of mentor en op zoek naar activerende lesinvulling voor LOB of Studievaardigheden? En wil je meer weten over wat De Wereld van LOB voor je kan betekenen?

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten