KAP-lessen bij LOB Novel College

In deze rubriek delen we inspiraties van onze fictieve CSI-scholen. Lees hier hoe zij loopbaanontwikkeling binnen de scholen vormgeven. Dit keer LOB Novel College: FAQ over onze KAP-lessen

Wat heeft een vwo-leerling aan KAP (Koppeling aan Praktijk).

Van een vwo-leerling wordt over het algemeen verwacht dat zij naar het wetenschappelijk onderwijs uitstromen. Terwijl zo’n 9% van de leerlingen rechtstreeks naar het hoger beroepsonderwijs gaan. En nog meer leerlingen komen na hun vwo-diploma niet terecht in de wetenschap, maar in een ‘gewone’ baan waarin praktische kennis onontbeerlijk is. Vaardigheden als organiseren, ondernemerschap, onderzoek en projectmatig werken komen ook deze leerlingen ten goede. Daarnaast is het in het kader van LOB prettig om leerlingen de mogelijk te bieden bij verschillende bedrijven, doelgroepen en organisatievormen te kijken, alvorens een keuze te maken tussen wetenschappelijk of beroepsonderwijs. Het netwerk en de ervaring die ze daarbij opdoen helpt ze bij een decentrale selectie, sollicitatie voor een bestuursfunctie, of de aanvraag voor een studiebeurs. Op het LOB Novel College [1] zijn de KAP-lessen daarom voor alle leerlingen. 

Hebben basis en kader leerlingen niet al genoeg praktijkuren in hun lesrooster?

Onze vmbo-leerlingen volgen KAP naast hun reguliere praktijklessen. Die reguliere lessen sluiten aan bij het door de leerling gekozen profiel en examenprogramma. KAP is voor deze leerlingen een mogelijkheid zich te verdiepen in een onderwerp, of juist zijn of haar profiel te verbreden. De KAP-lessen van het LOB Novel College geven vorm aan hun Plusdocument en de vaardigheden die leerlingen opdoen zijn in te zetten voor een versnelling op het mbo. In sommige gevallen kunnen leerlingen van het vmbo-basis instromen in een niveau 3 opleiding op het mbo, als ze kunnen laten zien dat ze de extra uitdaging aan kunnen. Doordat onze KAP-lessen in het bedrijfsleven plaatsvinden, helpt het de leerlingen bij het opbouwen van een netwerk. Dat netwerk is handig wanneer een leerling zelfstandig op zoek moet naar een erkende leerwerkplek in de BBL, of een stage in de BOL.

 

[1] LOB Novel College is een fictieve school binnen de wereld van Noa en haar vriendenclub; de fictieve begeleiders in de methodes van De Wereld Van LOB.

© 2019, Wendy en Daniël Kers, De Wereld Van LOB.